De Verkeerscommissie

De functie van verkeersouders binnen onze school is ontstaan in de periode dat de verkeersroute van en naar school zeer onveilig was. In die periode is er een commissie ontstaan van de directeuren van de CNS en de Margrietschool en ouders van beide scholen. Op uitnodiging schoven ook nog eens Plaatselijk Belang, politie, gemeenteleden, provinciale leden, busmaatschappijen en niet te vergeten de vertegenwoordigers van de kinderen die naar de basisschool in Ommen gaan aan. Vanaf dat moment waren verkeersouders een feit.

Het takenpakket van de verkeersouders bestaat uit:

  • Het vertegenwoordigen van de belangen m.b.t. een veilige verkeersroute van en naar school van de schoolgaande kinderen van de CNS binnen de verkeerscommissie van Balkbrug.
  • Het toezien op het navolgen van de door school gestelde omgangsregels m.b.t. het gebruik van fietsen op het schoolplein, gebruik van stoepen en aanfietsen c.q. aanrijden rondom school.
  • Het afnemen van het theoretisch verkeersexamen van de VVN.
  • Hulp bij het afnemen van het praktijk verkeersexamen van de VVN te Dedemsvaart.
  • Het afnemen van de ogentest  in groep 3 t/m 8 tijdens de Streetwise

Het regelen van vervoer voor activiteiten is een taak die onder de klassenouders valt. Hier valt ook het project “Dode Hoek” onder.
De fietscontrole op school valt al jaren onder het takenpakket van vrijwilligers van het Olde Postkantoor en hierbij is geen hulp nodig van verkeersouders.

Verkeersouders zijn:
Petra Kooiker