Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is een actieve groep ouders die hulp verleend bij diverse schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, het kerstfeest, laatste schooldag etc. De activiteitencommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Heb je leuke ideeën of wil je lid worden van de activiteiten- of decoratiecommissie, laat het ons weten of mail naar [email protected]

Om al deze leuke activiteiten te kunnen bekostigen wordt er aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De administratieve afhandeling van de ouderbijdrage wordt door de penningmeester van de activiteitencommissie verzorgd.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 37,50,- per kind. Kinderen die instromen na 1 januari betalen naar rato de helft (€ 18,75-).

Leden van de activiteitencommissie zijn:

Annette Katoele (voorzitter)
Inge Zandink (secretaris)
Corien de Groot (penningmeester per 01-01-2024)
Sandra Veijer (penningmeester tot 01-01-2024)
Rolinda Seigers

Leden van de decoratiecommissie zijn:
Anke Aalberts
Danielle van Veen
Dianne Moes
Gonny Vink
Judith Vrieling
Lotte Duinkerken
Maaike Hornis
Maartje Zandman
Marieke Timmerman
Manuela Zantinge
Priscilla Midden
Yvonne Silleman