Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is er voor u!

Heeft u vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld schooltijden, schoolkosten, passend onderwijs of het functioneren en de taken van ons, maak deze dan kenbaar. Wij zijn er voor het waarborgen van de belangen van u als ouder en personeel binnen onze school. Op diverse beleidspunten hebben wij inspraak dan wel een adviesfunctie, jaarverslagen en overige besproken punten zijn in te zien op school. Tevens hebben wij het recht om over alles wat de school aangaat ingelicht te worden. Om deze taken nog beter tot zijn recht te laten komen is uw inbreng belangrijk. U kunt ons persoonlijk aanspreken, bellen of mailen.

De MR-vergaderingen zijn openbaar en worden via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Mocht u notulen willen inzien van de vergadering mail dan naar de MR.

Mailadres: [email protected]

Neem contact op

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:
Esther van Baardwijk (leerkracht)
Maaike Sportel (leerkracht, secretaris)
Fabian Aalberts (ouder, voorzitter)
David Seigers (ouder)