Ouderklankbordgroep

De doelstelling van de ouderklankbordgroep is met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. Ervaringen met school, wat over de school gezegd wordt, waar de kinderen mee thuis komen, dit alles kan worden ingebracht. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. De besprekingen hebben een informeel karakter. De klankbordgroep heeft geen bevoegdheden t.a.v. besluitvorming. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de kinderen!
Ook organiseert de ouderklankbordgroep activiteiten die het personeel aan gaan. De klankbordgroep organiseert bijvoorbeeld een personeelsactiviteit rond kerst.

Mailadres: [email protected] 

De leden van de ouderklankbordgroep zijn:
Corien de Groot
Marije Snijder
Danny Bouwhuis
Judith Vrieling
Joanne Huiskes