Over onze school

Onze schoolgids

  • Een open Christelijke school, waar iedereen welkom is.
  • Moderne methodes en middelen, met vanaf groep 5 digitale verwerking van de leerstof m.b.v. Snappet.
  • Goede leerresultaten en een goede sfeer.
  • Een ruim gebouw met ruime lokalen, een grote hal, een speellokaal en een handvaardigheidsruimte.
  • Een ruim schoolplein en apart kleuterplein, beiden met veel speeltoestellen.
  • Digitale schoolborden in alle leslokalen.
  • Een inpandige buitenschoolse opvang en peuteropvang.
  • Een kinderboerderij op het terrein. Die voor, onder en na schooltijd vrij toegankelijk is voor de kinderen.

“Better an oops

than a what if